Menu

Pojištění nešikovnosti – nejen pro domácí kutily

0 Comments


Úrazové pojištění

Tento typ pojištění kryje rizika spojená s úrazem. Při úrazu pojišťovna nezkoumá, jak k úrazu došlo – např. neodbornou manipulací s nářadím, či jestli žebřík, ze kterého jste spadli, neměl ztrouchnivělé příčky, nebo jestli jste byli při práci vhodně oblečeni či chráněni (např. při zasažení očí chemikáliemi). Pojistné plnění při úrazu může být lineární, u kterého se pojistné plnění navyšuje rovnoměrně podle stupně poškození.

počítání zisku
Nemocenské pojištění

Důsledkem úrazu (a nemoci) bývá zpravidla i pracovní neschopnost. Rozdíl mezi nemocenskou a normální mzdou může být velmi citelný, zejména trvá–li pracovní neschopnost delší dobu. Pak se do obtížné situace mohou dostat např. lidé, kteří splácejí úvěr nebo hypotéku. Spoléhat na to, že se něco takového nemůže stát, je velmi riskantní. Odpovídající pojištění přitom nemusí být drahé a pojistné plnění umožní vyrovnat rozdíl v příjmu z nemocenské a z normální mzdy.

lékařská první pomoc
Víte, že:

·         Úrazové pojištění patří mezi rizikové druhy pojištění a neobsahuje spořící složku. Lze ho sjednat krátkodobě např. na dobu dovolené s aktivním sportovním programem nebo dlouhodobě. Úrazové pojištění je možné uzavřít individuálně nebo v rámci zvýhodněných programů komplexního úrazového pojištění celé rodiny.

·         Pojišťovny zařazují klienty do skupin podle míry rizika, kterou přináší jejich povolání. Nejčastěji rozlišují tři, výjimečně čtyři rizikové skupiny. Zařazení do vyšší rizikové skupiny znamená automaticky vyšší pojistné(cena pojištění nezáleží na věku a pohlaví). Do nejnižší rizikové skupiny spadají převážněnevýrobní či nemanuální profese, tedy ti lidé, kteří vykonávají hlavně duševní činnost. Druhou skupinu tvoří povolání s převahou manuální práce, ale bez rizikovějších činností. Třetí riziková skupina je vyhrazena pro profese s vysokým rizikem úrazu– např. práce ve výškách, s výbušninami, u záchranné služby apod.
muž se zlomenou rukou
·         I u úrazového pojištění platí výluky. U jednotlivých pojišťoven se mohou lišit, ale obecně se týkají např. úrazů způsobených záměrným sebepoškozováním nebo vzniklých pod vlivem alkoholu a drog či při provozování některých extrémních sportů.
·         U některých pojišťoven si můžete sjednat pojistku bez zkoumání zdravotního stavu.

Summary
Pojištění nešikovnosti – nejen pro domácí kutily
Share