Menu

Kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění

0 Comments


ruleta.jpg

Většina lidí má přirozený strach o svůj majetek. Toto je důvod proč si sjednáváme různá pojištění. Logicky očekáváme, že v případě poškození našeho majetku nám pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Ne vždy tomu tak musí být. Věnujte dostatečnou pozornost informacím, kdy má pojišťovna vyplacení pojistného plnění odmítnout nebo krátit. Právě takové informace se dozvíte v pojistných podmínkách v části, která se nazývá výluky.
hořící dům

Mějte při pořizování smlouvy toto na paměti, vyhnete se tak v budoucnu možným komplikacím při nárokování pojistného. U pojištění domácnosti jsou mezi výlukami například opotřebení majetku nebo nedostatečné zabezpečení prostoru. Poskytnutí pojistného plnění má také časové podmínky. Promlčecí lhůta obecně platí tři roky. Lhůta začíná plynout jeden rok po vzniku pojistné události. Celkem tedy můžete s uplatněním nároku počkat čtyři roky. Po uplynutí této doby je nárok na poskytnutí pojistného plnění promlčen.