Menu

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Platíte si řádně povinné ručení?

.


To znamená, že pokud máte vozidlo zapsané, ale je vyřazené z provozu, zaniklé, vyvezené do jiného státu nebo vám vozidlo bylo odcizeno a nahlásili jste to na Policii České republiky a následně ve své pojišťovně, nemusíte hradit tento příspěvek za dané vozidlo.
Sazba příspěvku je určena vyhláškou Ministerstva financí České republiky a záleží samozřejmě na druhu vozidla.
kabriolet na cestě.jpg
Oproti předchozí variantě příspěvku, kdy byla sazba mnohem vyšší než běžné pojistné, došlo u osobních automobil (také u motocyklů do 350cm3 a přívěsných vozíků) ke snížení této sazby a měla by přibližně právě kopírovat aktuální pojistné částky.
Důvodů, proč lidé neustále porušují zákon a nemají povinné ručení, je dle předchozích zkušeností celá řada. Někteří zcela vědomě porušují zákon, ale někteří ani nevědí, že nějaký takový zákon existuje. Jedná se hlavně o lidi, kteří mají v garážích staré nepojízdné automobily nebo o lidi, kteří si správně nepohlídali převody vozidla při jeho prodeji jiné osobě.
Aby došlo k tomu, že se všichni včas dozví, jak se situace kolem aut a povinného ručení má, připravila Česká kancelář pojistitelů informační kampaň, která informuje o změnách v zákoně a upozorňuje na nutnost kontroly svých záležitostí v této věci.
Od nového roku je na stránkách kanceláře aplikace určená ke kontrole aktuálního stavu. Pokud jste tedy po novém roce obdrželi výzvu, měli byste si všechno řádně překontrolovat, protože tím můžete předejít mnohonásobně vyšším částkám v případě způsobené škody nepojištěným vozidlem.
Je potřeba si uvědomit, že tento příspěvek NENAHRAZUJE pojištění!
Jestliže budete jezdit nepojištěným vozem a způsobíte škodu, zaplatíte jednu třetinu z celkového nároku (maximálně však do výše 300.000,- Kč). Tento limit je také nový. Je to hlavně z toho důvodu, že dříve byly částky pro některé nepojištěné i likvidační a nebylo možné je pak vymáhat rozumnou cestou.
prázdná spz.jpg
Jak takový systém funguje?
Pokud se tedy stane nehoda nepojištěným vozidlem, škodu nejprve za viníka uhradí právě ČKP z uvedeného garančního fondu. Částku zaplatí kancelář celou, i když bude vyšší než limit, který jme již zmiňovali. Teprve následně tuto částku do maximální výše vymáhá ČKP po dlužníkovi.
Proč existuje taková instituce?
Pokud by ČKP neexistovala, museli by si poškození po vinících vymáhat dlužné částky sami.

.

.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Vaše zaměstnání má vliv na vaši pojistku!

.


Pokud máte dojem, že na tom, co vlastně děláte, nezáleží, pletete se. Čím rizikovější zaměstnání máte, tím vyšší cenu budete také platit. A je to logické. Pokud pracujete jako soustružník, určitě máte větší rizika zranění při práci, než administrativní pracovnice v kanceláři u počítače.
stavba domu s balkonem.jpg

Nikdy bychom tedy neměli nijak upravovat popis svého zaměstnání jenom proto, abychom ušetřili na měsíčních platbách a to hlavně z toho důvodu, že by nám v případě, že by se nám něco stalo, nevyplatila banka takové odškodnění, jaké bychom si třeba i zasloužili za dané zranění či neschopnost práce. Pokud váš finanční poradce či pojišťovna zařadí do opravdu rizikové skupiny, je rozumné si přidat i další doplňkové připojištění. Tím se pak vyhneme právě nepříjemnostem při řešení nějaké škodní události.

Nezanedbávejte ani proto hlášení změny zaměstnání, ať už ho budete mít nyní méně rizikové nebo naopak více. Pokud byste byli špatně zařazeni vlivem nepřesných informací, může tedy pak pojišťovna, jak bylo uvedeno, krátit případné vyplácení pojistného plnění.
pracovní rukavice.jpg

Celková výše pojistného je samozřejmě dána nejen rizikovostí zaměstnání, ale také co do výše pojistných čásek, co do rozsahu pojištění, co do zdravotního stavu a věku klienta. Nezapomíná se také na to, zda pojištěnec kouří či je registrovaným aktivním sportovcem.

Pojišťovny si samozřejmě dlouhodobě vedou evidenci úrazovosti a nemocnosti u jednotlivých profesí.

Mezi nejvíce rizikové patří samozřejmě práce, které se odehrávají ve výškách, ve zdraví škodlivém prostředí a samozřejmě mezi vysoce riziková povolání se řadí i profesionální sportování.

Je určitě rozumné toto všechno promýšlet ještě před uzavřením pojistky a probrat toto i například s pojišťovacím agentem. Vždy uvažujte tak, ať jste kryti nejen pro zranění například rukou, pokud jimi pracujete, ale také pro ostatní neschopnosti práce z důvodu nemoci či jiných zranění. Pokud totiž pracujete opravdu rukama, například jako soustružník a nepojistíte se na zranění páteře, bude vám při nenadálém úrazu pojistka na ruce k ničemu. Nezapomínejte také na pojištění invalidity a pojištění pro případ smrti.

Pojistka by vždy měla chránit nejen vás, ale i vaši rodinu, která by mohla být vlivem vašeho zranění či úmrtí postižena.

 

.

.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Plaťte správně zdravotní pojištění

.


Pokud tedy nejste zaměstnanci ve firmě nebo ve státní správě, musíte si dát sami pozor na to, abyste zajistili zasílání peněz své zdravotní pojišťovně. Možná i vy potřebujete vědět, kolik máte platit. Pokud si myslíte, že proto, že jste osobou bez zdanitelných příjmů (dále OBZP), nemusíte platit zdravotní pojištění, pletete se. I na vás toto platí. Platbu musíte, stejně jako ostatní doručit na pojišťovnu nejpozději do osmého dne v následujícím měsíci. Tedy platíte zpětně.
kartička s rodinou.png

Měsíční platby BOZP

V roce 2018 je minimální záloha na zdravotní pojištění ve výši 1.647,- Kč a to i v případě, že pracujete tak zvaně na černo, jste studentem, který již nemá status nezaopatřeného dítěte nebo jste ženou v domácnosti, přičemž ovšem nesplňujete podmínku toho, že vaše dítě je ve věku do sedmi let a nebo nemáte dvě děti do patnácti let. Tedy platba je nutná a povinná, ať už jste v jakékoli situaci. Nezapomeňte tuto částku platit, když jste za vodou a máte pouze pasivní příjmy nebo, když jste vyřazeni z evidence na úřadu práce.
peníze na důchod.jpg

Hlavní činnost OSVČ

Všichni živnostníci a podnikatelé, tedy každá osoba samostatně výdělečně činná, musí hradit zdravotní pojištění podle toho, kdy začali podnikat, jakého zisku dosahují a to na základě přehledu, který podávají, po podání daňového přiznání, na pojišťovnu. Kdo zisku nedosahuje, platí také zálohy na zdravotní pojištění minimální zálohu, která v roce 2018 činí 2.024,- Kč. To platí pro OSVČ, které mají hlavní činnost.

Vedlejší činnost OSVČ

Jiná situace je však už u vedlejší činnosti OSVČ. Pokud se jedná o státního pojištěnce, který si začne přivydělávat, jako je například studen či důchodce, musí také platit zálohy a to podle dosaženého zisku. V případě, že vedlejší činnost OSVČ probíhá při zaměstnání, většinou se další zálohy na zdravotní pojištění neplatí a nebo jen jednorázově za celý rok, kdy se doplatí maximálně rozdíl mezi tím, co zaplatil zaměstnavatel a co by se dle skutečných příjmů mělo platit v rámci vedlejší činnosti.

.

.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Povinné ručení vs. havarijní pojištění

.

Povinné ručení musí mít každý, kdo vlastní auto. Podobně jako u všech pojištění je, že si můžete vybrat jakou pojišťovnu chcete. Většinou si každý vybírá podle ceny a toho, co pojišťovna nabízí. Každé povinné ručení má nějaké limity. Jsou na výběr většinou 35/35 mil. A to znamená, že první je 35milionů na zdraví a druhé 35 milionů na škodách na majetku. Tyhle limity jsou nejnižší. Nejvyšší jsou pak 100/100 milionů.

volant

Je jen na vás, jaké limity si vyberete, ale jakmile způsobíte škodu vyšší, než jaké máte limity, bude p vás pojišťovna chtít doplatit tu zbylou částku. Při nehodě ale musíte vždy vyplnit záznam o nehodě, který máte buď od své pojišťovny anebo zavoláte policii, která tenhle záznam sepíše sama. Musíte potom přijít na pojišťovnu toho, kdo nehodu zavinil a nahlásit škodu, aby byla poškozenému vyplacena částka poškození. Tohle vše jde z povinného ručení, ale pokud byste chtěli opravit i své auto a chtěli od pojišťovny vyplatit částku za škodu, tak vám ji nevyplatí.
Na tohle je dobré havarijní pojištění. Je dražší. Záleží, jak staré auto máte a na jakou částku chcete své auto pojistit.

motorka

Dále jsou možná doplňková připojištění jako jsou:
 

  • připojištění čelního skla nebo všech skel
  • pojištění zavazadel
  • pojištění právní ochrany
  • střet se zvěří
  • úrazové pojištění sedadel
  • připojištění asistenčních služeb
  • pojištění půjčovného během opravy auta neboli náhradní vozidlo

 
 
Každá doplňková připojištění musí být k motorovému vozidlu buď k povinnému ručení nebo k havarijnímu. Samostatně pojistit nelze.

nehoda
 
K havarijnímu pojištění patří ještě odcizení nebo vandalismus. Odcizením se myslí to, že když vám dané vozidlo ukradnou, vyplatí vám částku, kterou jste si při uzavírání smlouvy zadali.
Vandalismus je, když vám někdo třeba auto poškrábe anebo postříká sprejem. Je dobré vždy auto nafotit a zavolat policii, která to začne řešit. Pošlete fotky a dokumentaci od policie na pojišťovnu a ta vám zašle peníze, na které jste si vandalismus pojistili.

.
.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění

.

Většina lidí má přirozený strach o svůj majetek. Toto je důvod proč si sjednáváme různá pojištění. Logicky očekáváme, že v případě poškození našeho majetku nám pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Ne vždy tomu tak musí být. Věnujte dostatečnou pozornost informacím, kdy má pojišťovna vyplacení pojistného plnění odmítnout nebo krátit. Právě takové informace se dozvíte v pojistných podmínkách v části, která se nazývá výluky.
hořící dům

Mějte při pořizování smlouvy toto na paměti, vyhnete se tak v budoucnu možným komplikacím při nárokování pojistného. U pojištění domácnosti jsou mezi výlukami například opotřebení majetku nebo nedostatečné zabezpečení prostoru. Poskytnutí pojistného plnění má také časové podmínky. Promlčecí lhůta obecně platí tři roky. Lhůta začíná plynout jeden rok po vzniku pojistné události. Celkem tedy můžete s uplatněním nároku počkat čtyři roky. Po uplynutí této doby je nárok na poskytnutí pojistného plnění promlčen.

Pojišťovna má pak tři měsíce na to, aby o výplatě rozhodla.
Chyby, kterých byste se měli vyvarovat v případě, že nastane pojistná událost.
Pokud máte možnost, nechte poškozený majetek na stejném místě a v takovém stavu v jakém jste ho nalezli. Pokud nejste schopni z nějakých závažných důvodů poškozený majetek ponechat na svém místě, zdokumentujte situaci alespoň co nejpečlivěji fotografiemi nebo požádejte o svědectví zúčastněnou osobu.
Všichni bychom měli být dostatečně informováni ohledně toho, co můžeme k výplatě pojistného nárokovat a co nikoli. V případě dotazů nebo nejasností nám poradí na zákaznické lince pojišťovny, kde jsou povinni vše vysvětlit.
povodeň ve městě
Výši pojistného nám ovlivní i skutečnost, zda je pojištění sjednáno na novou nebo časovou hodnotu.
Při pojištění zvažte, která rizika vám nejvíce hrozí povodně požáry atd. Připojistit můžete také svého zvířecího miláčka.

.
.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Víte, co „smíte a nesmíte“?

.

 Pojišťovnictví je sám o sobě poměrně složitý obor ve všech ohledech a má několik možností, jak se dá dělit. Jedno ze zásadních možností, jak se dá pojišťovnictví dělit, je na povinné a dobrovolné pojištění. Spousta lidí zapomíná, že stát (který většinou managment těchto pojištění odbude sám) ukládá občanům některá povinná pojištění, která si mnohdy sami neplatí, ale je to pouze jejich chyba, pokud zjistí, že např. i několik let nebyla jejich pojištění placena.
empire state building
Zákonná pojištění jsou 4:
·         Sociální
 Stará se především o sociální stránku lidského života, jak už vypovídá sám název. Pomáhá zejména v těžších (finančně) životních situacích jako je ztráta zaměstnání, stáří, invalidita, nemoc či výchova dětí, kdy z peněz daňových poplatníků je vyplácená taková částka, která odpovídá takové výši, která je označena jako možná nejnižší dostatečná k životnímu minimu. Většinou úzce souvisí se zaměstnáním nejen kvůli výši platu (z kterého bývají i sociální dávky vypočítávány), ale i proto, že je z hrubého platu strhávána.

·         Zdravotní
 Toto pojištění má mnoho nevýhod a není to pojištění v pravém slova smyslu (kdyby bylo, platila by se částka podle toho, jak moc je dotyčný „rizikový“ pro pojišťovnu a ne podle výše platu), přesto pro mnoho lidí přinese mnoho komplikací. Z tohoto pojištění je zaplacena veškerá zdravotní péče, tudíž pokud se pojištění neplatí (což je povinné, ale např. pokud jste nezaměstnaní a nejste vedeni na úřadu práce), výlohy za lékařskou péči se za roky neplacení mohou vyšplhat do astronomických výšin – a to bývá většinou teprve ta chvíle, kdy se na celý problém přijde. Na rozdíl od sociálního pojištění, toto pojištění platí buď zaměstnavatel, nebo stát (to i v případě dětí a studentů či nezaměstnaných).
turecký politik
·         Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 Známé také jako povinné ručení nebo zelená karta. Toto pojištění je povinné pro každé vozidlo, které se v České republice pohybuje na pozemních komunikacích. Jeho účelem je ochrana zdraví a majetku třetích osob, jimiž byla provozem vozidla zapříčiněna škoda. Toto pojištění si většinou obstarává buď vlastník, nebo provozovatel vozidla – nicméně vozidlo bez něho na silnice nemůže. Odpovědnou osobou v této smlouvě nemusí být nutně např. majitel, protože se vztahuje na toho, kdo je ve smlouvě uveden bez ohledu na vztah k autu.

.

·         Pojištění úrazů a nemocí zaměstnanců z povolání

.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Bydlení by se mělo chránit

.

 Když dospějete a chcete se postavit na vlastní nohy, tak co je synonymem největší samostatnosti? Ano, správná odpověď. Vlastní bydlení. Člověk v produktivním věku pravděpodobně největší částku ze svých finančních rezerv a platu investuje právě do stavby, rekonstrukce či pouhého „provozu“ svého obydlí.
dům na prodej
V případě nejen přírodních pohrom (vichřice, krupobití, povodně…), ale i lidských chyb a vandalismu se částky na opětovnou schopnost provozu bydlení mohou vyšplhat až do astronomických výšin, které si ani běžný smrtelník nemůže dovolit.

Proto byste neměli váhat a začít vážně přemýšlet o pojištění nejen domácnosti, ale i nemovitosti, protože ač se to lidem sice plete, jde o dvě absolutně odlišné věci. Pokud si pojistím domácnost, týká se mi to všeho, co domácnost obsahuje – tudíž jestliže se mi rozbije pračka, toto pojištění by to mělo pokrýt. Nebude se ho ale týkat rozbité okno, jelikož o tom už je pro změnu právě to pojištění nemovitosti, které se týká nemovitosti jako takové (střecha, okna, ale i vestavěná skříň).

„Podmínky“ pojištění

 Pravidelná kontrola stavu nemovitosti ve všech ohledech je nutností. Začněte od toho nejzákladnějšího.

 Pojištění pravidelně aktualizujte, aby odpovídalo hodnotě. Předejdete tím zbytečnému nadhodnocení (placení zbytečně velké sumy), tak ale i podhodnocení, které může mít v případě neštěstí větší následky, když Vám pojišťovna následně vyplatí mnohem menší částku než je potřeba ve skutečnosti a Vy se nemůžete ohradit, protože jste neaktualizovali pravidelně pojistku.
pojištění domu
 Stejně jako aktualizujete pojištění, měli byste „aktualizovat“ i svou nemovitost. Nenechávejte zbytečně nic náhodě a pokud možno ne nárazově kontrolujte stav Vašeho obydlí všemi dostupnými prostředky. Nebojte si zavolat kominíka, topenáře či zámečníka – pokud totiž vyhoříte a zjistí se, že na vině byla závada v komíně, který nebyl pravidelně kontrolován, pojišťovna Vám nic nevyplatí.

.
.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Pojištění na dovolenou – na vlastní pěst?

.

 Při každém výjezdu do zahraničí byste měli být pojištění. Pokud někdo toto riskuje, nemůže se následně divit následkům – a že mohou být veliké. Vůbec není výjimečné nechat v zahraničí až stovky tisíc korun za zdánlivě jednoduchý lékařský zákrok, natožpak za složitější lékařské služby či jinak (např. právně) komplikované věci. Tudíž jestliže jedete na nějakou dobu do zahraničí (a je jedno, jestli 2 dny, týdny nebo měsíce), měli byste vždy být pojištění minimálně na lékařské ošetření. Vyplatí se však se nechat pojistit třeba s cestovkou, nebo si sjednat pojištění na vlastní pěst na internetu?
cestovní ruch

Pojištění na vlastní pěst

 Nespornou výhodou tohoto „druhu“ pojištění je neskutečná flexibilita nabízených služeb, tudíž si každý přijde na to své nejen možnostmi, požadavky, ale i financemi. Není problém pojistit skupiny, jednotlivce, dokonce pro časté cestování je možné sjednat speciální pojištění. Cena je samozřejmě odlišná a ovlivněna mnoha faktory:
·         Délka pobytu
·         Země vycestování
·         Mezikontinentální pobyt
·         Počet osob (v případě skupin)
·         Balíček služeb u daného druhu pojištění
žáby v bazénu
 Cenově najdete určitě zajímavé kombinace, vždy se ale snažte do svého pojištění investovat v rámci možností co největší částku, protože pokud jednou na Vaši dovolené přijde do tuhého, uvidíte, že nebudete litovat těch několika desítek korun zaplacených navíc. Na paměti byste to měli mít především při dlouhodobých pobytech (delší pobyt s sebou přináší více potenciálních rizik) či při výjezdu do rizikových oblastí.
slečna na cestách

Pojištění s cestovní kanceláří

 Pokud nechcete svou hlavu zbytečně zatěžovat dalším papírováním nebo jinými těžkostmi, je tento způsob cestovního pojištění vhodný právě pro Vás. Možná nebudete poměrem cena/výkon mít to nejvýhodnější pojištění na světě, ale zejména při krátkodobých pobytech (v rámci několika dnů) v sousedních zemí může být bezstarostnost hlavní bezespornou výhodou.
 

.
.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Kde se dá studovat pojišťovnictví?

.

 Pojišťovnictví není sice asi nejzajímavější obor, který je možný studovat na vysoké škole, ale má mnoho nesporných výhod. Na rozdíl od mnohých jiných oborů je jeho využití velmi praktické, protože nabídky nových typů v pojišťovnictví stále vznikají, tudíž tento obor stále hledá a potřebuje nové lidi – trh není jimi přesycen. Dá se studovat na několika univerzitách po celé České republice (Praha, Brno, Liberec, Olomouc…). Navíc pracovní podmínky zaměstnanců jsou více než dobré a najedná se o technicky zaměřenou školu, takže s ní nemívají problém i ty matematicky méně nadaní studenti.
učebna s panáčky
·         Praha
V Praze se dá studovat pojišťovnictví hned na několika školách. Nejznámější vysoká (s asi i nejzajímavější a nejlepší pověstí) je Vysoká škola ekonomická. Obor bankovnictví a pojišťovnictví lze studovat na Fakultě financí a účetnictví. Obor nemá na škole až tak dlouhou tradici (první vyučovací rok byl v 90. letech, zatímco celá univerzita funguje od 50. let), přesto patří mezi ty nejoblíbenější. Svoje vzdělání můžete rozšířit nejen na bakalářské úrovni, ale i magisterské – na oba typy studia budete dělat příjímací zkoušku z anglického jazyka a matematiky.

 Další zajímavou volbou v Praze je Vysoká škola finanční a správní v Praze – Vršovicích. Jedná se o soukromou vysokou školu, která je vhodná zejména např. již pro zkušenější lidi, protože se dá studovat nejen prezenčně, ale i kombinovaně a přijímací zkoušky zde nejsou. Jeden
semestr stojí 25 tisíc korun.

·         Brno
 Brno může být správnou volbou pro studenty – praktiky. Na obor Technické znalectví a pojišťovnictví, který se studuje jako bakalářský, se dostanete bez přijímacích zkoušek a důraz je kladen v průběhu celého studia především na praxi.
studium v knihovně
·         Liberec
 Pokud chcete studovat čistě pojišťovnický obor v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu, Liberec je tu pro Vás. Hledí se především na studentovo budoucí pracovní uplatnění a globálnost celé výuky. Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a cizího jazyka, pokud však Vás průměr na SŠ byl do 1,5 včetně, tak se zkouškám úspěšně vyhnete.

.
.

Archiv rubriky: Pojištovnictví

Pojištění zvířat – ano či ne?

.

 Na cokoliv si vzpomenete, to se téměř vždy dá pojistit. Přesto je tu skupina (a to dokonce poměrně početná) „věcí“, kterou pojišťovny pojišťují jen velmi nerady – domácí mazlíčky a jiná zvířata. Pokud jste tedy majitelem zvířete, má smysl ho nechat pojistit, nebo jsou to jen promrhané peníze?
výpočty s kalkulačkou
1.       Kde mohu zvíře pojistit a na co se to vztahuje?
 V České republice je pojištění zvířat možné sjednat pouze u třech společností – Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Slavia pojišťovna. Výhodnost jednotlivých pojišťoven se samozřejmě pro každého individuálně liší. Všechny společnosti však nejčastěji pojišťují kvůli výdajům týkajících se veterinárních a operativních zákroků nebo škodu způsobenou Vaším mazlíčkem. Nepočítejte však s tím, že Vaše problémové zvíře někdo pojistí – je jedno, jestli je starý, nezvladatelný, nemocný… Prostě takové zvíře je nepojistitelné. Tyto společnosti mají nejen fyzická omezení (např. váha) zvířat, ale i věková.

2.       Při dobrém výběru nelze udělat chybu
 Chov jakéhokoliv zvířete je finančně náročná záležitost, to ví asi každý majitel. Částka, která se ročně uhradí pojišťovně, sice na papíře vypadá nehezky, ale uvědomte si, že je to roční součet. Zkuste si někdy spočítat, kolik stojí nemoc Vašeho zvířete – najednou se Vám už roční pojištění nezdá tak vysoké, že? Třeba nikdy svojí pojišťovnu nevyužijete, ale pokud si vyberete takové pojištění, které Vám bude co nejvíce vyhovovat, věřte, že si v případě jakýkoliv komplikací budete děkovat, protože v tu chvíli dokáže pojištění ušetřit i velmi vysoké částky.  
francouzský buldoček
3.       Jak je to s pojištěním jiných zvířat?
 Další skupinou zvířat, u kterých stále mnoho majitelů volá po kvalitním pojištění, je pojištění koní. Zde se fakt naráží stále na mnoho nedostatků jak ze strany majitelů, tak i ze strany pojišťovny. Největším problémem je hlavně vysoká částka takovéto pojistky – i když se to samozřejmě musí reálně zhodnotit vzhledem k ceně koně (!), většinou bývá pro majitele finančně nepřijatelná.

.
.